Yangın Durdurucu Kanal PYROLINE Rapid – Con D

Yangın Durdurucu Kanal PYROLINE Rapid – Con D

Binanın yangın çıkma ihtimali yüksek olan bölümlerinin (Elektrik odası vs.) geri kalan bölümlerinden izole edilmesi esas amaçtır. Bu bölümler genelde yangına dayanımlı duvarlarla çevrelenir. Bu bölümlerdeki olası yangın alevinin ve dumanının diğer bölümlere belli bir zaman süresince geçmemesi amaçlanır.